Sme globálny hráč

GBIE podporuje predaj lakov v mnohých krajinách na niekoľkých kontinentoch po celom svete a vždy radi privítame nových zákazníkov.

Vďaka dlhej tradícii predaja v Severnej Amerike, Európe a Ázii majú zákazníci po celom svete prístup k výhodám lakov, vyrobených GBIE. Pretože laky sú založené na vodnej báze, sú nehorľavé a obsahujú veľmi málo prchavé organické zlúčeniny (VOC). Väčšina výrobkov má podľa Globálne harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) aj minimálne zdravotné riziká a nulové riziká pre životné prostredie. Laky dodávané do EÚ neobsahujú žiadne škodlivé látky (SVHC) uvedené na zozname nebezpečných látok. Niektoré z najnovších lakov spoločnosti GBIE sú navyše podľa predpisov GHS klasifikované ako látky, ktoré  sú úplne bezpečné.

Ústredie v Kanade
GBIE má sídlo v Amherstburgu, Ontario, Kanada. Všetky laky SLIP-COAT sa vyrábajú v Kanade a zasielajú sa zákazníkom do celého sveta. Laboratórne zariadenia na kontrolu kvality a výskum a vývoj podporujú zákazníkov tým, že bez akýchkoľvek požadovaných dodatočných nákladov hodnotia správanie laku a vyvíjajú nové laky SLIP-COAT, ktoré riešia vzniknuté problémy pri aplikácii.

Európska pobočka
Na podporu európskych zákazníkov GBIE udržiava zásoby lakov SLIP-COAT v sklade v nemeckom Bremerhavene. V súlade s európskymi predpismi REACH je dcérska spoločnosť GBIE, GBIE GmbH, „registrovaným dovozcom“ pre všetky laky SLIP-COAT.

Sklad v Šanghaji
S cieľom podporiť zákazníkov v Ázii, spoločnosť GBIE udržiava zásoby lakov SLIP-COAT aj v sklade v čínskom Šanghaji.

GBIE Global Map

Spray Gun pngLaky, ktorým môžete plne dôverovať za každých okolností Kontaktovať GBIE

Kontaktovať GBIE

Ústredie

4461 Concession 4 North, R.R.#4
Amherstburg, Ontario
Kanada N9V 2Y9

Tel: (519) 736-7344
Fax: (519) 736-7345
Email: slip-coat@gbie.com
Európska pobočka: G.B.I.E. GmbH

Bettinastraße 30
D-60325 Frankfurt/Main

Tel: +49 (0) 69 9 74 61 – 362
Fax: +49 (0) 69 9 74 61 – 150